ZEZNANIE PODATKOWE OSOBA PRYWATNA

Pytania wstępne

Czy w roku 2023 rozliczał się Pan/Pani wg uproszczonego systemu podatkowego (norw. kildeskatt 25%, eng. PAYE)?
Tak Nie