ZEZNANIE PODATKOWE FIRMA


CZEŚĆ I. WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY

Proszę wypełnić WSZYSTKIE wymagane pola w poniższej tabeli.

Dane osoboweData urodzenia

Czy posiadasz kody MinID do Altinn.no?
Tak Nie

Twój stan cywilny:
kawaler/panna
żonaty/zamężna
rozwiedziony/a
konkubinat

Przebieg kariery zawodowej i pobytu w Norwegii

Czy w 2021 roku pracowałeś w Norwegii na umowę o pracę?
(zaznacz tak, nawet jeśli byłeś/aś zatrudniony/a przez agencję pośrednictwa pracy)
Tak Nie


Czy posiadasz kredyt poza Norwegią?
Tak Nie

Czy zamieszkujesz obszar Finnmark lub Nord-Troms?
Tak Nie

Czy jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko?
Tak Nie

Czy w 2021 roku dokonałeś wartościowego zakupu w Norwegii (np. dom, auto itp)?
Tak Nie

Czy miałeś/miałaś w 2021 roku inne dochody?
Tak Nie

Czy wpłacałeś/aś środki pieniężne w 2021 na BSU* i nie ukończyłeś/aś jeszcze 33 roku życia?
Tak Nie
*BSU - specjalne konto oszczędnościowe, środki z którego zostaną przeznaczone na zakup nieruchomości w Norwegii (domu, mieszkania, działki, etc.) do czasu ukończenia 33 roku życia.

Czy dostałeś z banku lub z innych instytucji Årsoppgave?
(dokument nieobowiązkowy)
Tak Nie

Czy otrzymałeś/aś Skattemelding za 2021 rok?
Tak Nie

Czy odkładałeś w poprzednim roku pieniądze na prywatny fundusz emerytalny?
Tak Nie

Czy pracujesz w zawodzie marynarza/rybaka/myśliwego?
Tak Nie

Pytania o FirmęCzy masz konto firmowe (bedriftskonto)?
Tak Nie

Czy Twoja Firma jest zgłoszona do rejestru VAT?
Tak Nie

Czy posiadasz udziały w innej Firmie?
Tak Nie

Czy przychód Twojej Firmy przekroczył w 2021 roku 50 000 NOK?
Tak Nie

Czy zatrudniałeś pracowników w 2021 roku?
Tak Nie

Czy w 2021 roku posiadałeś w Firmie kasę fiskalną?
Tak Nie

Pamiętaj, żeby dosłać do konsultanta dokumenty przychodowe i kosztowe oraz wyciągi bankowe (kontoutskrift) za każdy miesiąc roku z którego się chcesz rozliczyć.

Auto w Firmie

Czy używasz samochodu do celów firmowych?
Tak Nie

PENDLER

Czy planujesz się ubiegać o status PENDLER?*
Tak Nie
Jeśli zapłaciłeś/aś za mało zaliczek na podatek dochodowy za 2021 możesz dopłacić zaległą kwotę podatku do 31 maja 2022. Wpłaty po tym terminie skutkują naliczeniem przez urząd odsetek od wartości zobowiązania.

Zeznanie podatkowe zostanie przygotowane na podstawie nadesłanych dokumentów oraz informacji podanych powyżej. Meritu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zgodność podanych informacji ze stanem faktycznym lub utajnienie danych.

Prosimy o przysyłaniu dodatkowych dokumentów w komplecie.

Niniejszym potwierdzam zgodność informacji zawartych w powyższej tabeli ze stanem faktycznym.

Jestem świadomy/a, że brak zapłaty za fakturę Meritu przed 1 maja 2022 r. skutkuje opóźnieniem w złożeniu zeznania.

Im wcześniej przyślesz do nas dokumenty firmowe, tym większy rabat możesz otrzymać. Zapytaj naszego konsultanta o promocji.

Dziękujemy za wypełnienie formularza.