ZEZNANIE PODATKOWE FIRMA


CZEŚĆ I. WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY

Proszę wypełnić WSZYSTKIE wymagane pola w poniższej tabeli.

Dane osoboweData urodzenia

Podaj sposób logowania się do Altinn:
MinID Appen BankID Comfides lub Buypass

Twój stan cywilny:
kawaler/panna
żonaty/zamężna
rozwiedziony/a
konkubinat

Przebieg kariery zawodowej i pobytu w Norwegii

Czy w 2022 roku pracowałeś w Norwegii na umowę o pracę?
(zaznacz tak, nawet jeśli byłeś/aś zatrudniony/a przez agencję pośrednictwa pracy)
Tak Nie


Czy posiadasz kredyt poza Norwegią?
Tak Nie

Czy zamieszkujesz obszar Finnmark lub Nord-Troms?
Tak Nie

Czy jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko?
Tak Nie

Czy w 2022 roku dokonałeś wartościowego zakupu w Norwegii (np. dom, auto itp)?
Tak Nie

Czy miałeś/miałaś w 2022 roku inne dochody?
Tak Nie

Czy wpłacałeś/aś środki pieniężne w 2022 na BSU* i nie ukończyłeś/aś jeszcze 33 roku życia?
Tak Nie
*BSU - specjalne konto oszczędnościowe, środki z którego zostaną przeznaczone na zakup nieruchomości w Norwegii (domu, mieszkania, działki, etc.) do czasu ukończenia 33 roku życia.

Czy dostałeś z banku lub z innych instytucji Årsoppgave?
(dokument nieobowiązkowy)
Tak Nie

Czy otrzymałeś/aś Skattemelding za 2022 rok?
Tak Nie

Czy odkładałeś w poprzednim roku pieniądze na prywatny fundusz emerytalny?
Tak Nie

Czy pracujesz w zawodzie marynarza/rybaka/myśliwego?
Tak Nie

Czy miałeś/miałaś w 2022 roku dochody uzyskane za granicami Norwegii?
Tak Nie

Czy posiadasz nieruchomość poza granicami Norwegii?
Tak Nie

Czy posiadasz akcje lub obligacje poza granicami Norwegii?
Tak Nie

Czy posiadasz konto bankowe poza granicami Norwegii?
Tak Nie

Czy posiadasz jakiś kredyt/dług poza granicami Norwegii?
Tak Nie

Pytania o FirmęCzy masz konto firmowe (bedriftskonto)?
Tak Nie

Czy Twoja Firma jest zgłoszona do rejestru VAT?
Tak Nie

Czy posiadasz udziały w innej Firmie?
Tak Nie

Czy przychód Twojej Firmy przekroczył w 2022 roku 50 000 NOK?
(Jeżeli jesteś stałym klientem Meritu, nie musisz dołączać dokumentów)
Tak Nie

Czy zatrudniałeś pracowników w 2022 roku?
Tak Nie

Czy w 2022 roku posiadałeś w Firmie kasę fiskalną?
Tak Nie

Pamiętaj, żeby dosłać do konsultanta dokumenty przychodowe i kosztowe oraz wyciągi bankowe (kontoutskrift) za każdy miesiąc roku z którego się chcesz rozliczyć.
Jeżeli jesteś stałym klientem Meritu, ten punkt nie dotyczy Ciebie.

Auto w Firmie

Czy używasz samochodu do celów firmowych?
Tak Nie

PENDLER

Czy planujesz się ubiegać o status PENDLER?*
Tak Nie
Jeśli zapłaciłeś/aś za mało zaliczek na podatek dochodowy za 2022 możesz dopłacić zaległą kwotę podatku do 31 maja 2023. Wpłaty po tym terminie skutkują naliczeniem przez urząd odsetek od wartości zobowiązania.

Zeznanie podatkowe zostanie przygotowane na podstawie nadesłanych dokumentów oraz informacji podanych powyżej. Meritu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zgodność podanych informacji ze stanem faktycznym lub utajnienie danych.

Prosimy o przysyłaniu dodatkowych dokumentów w komplecie.

Niniejszym potwierdzam zgodność informacji zawartych w powyższej tabeli ze stanem faktycznym.

Jestem świadomy/a, że brak zapłaty za fakturę Meritu przed 1 maja 2023 r. skutkuje opóźnieniem w złożeniu zeznania.

Im wcześniej przyślesz do nas dokumenty firmowe, tym większy rabat możesz otrzymać. Zapytaj naszego konsultanta o promocji.

Dziękujemy za wypełnienie formularza.