Zamknięcie firmy jednoosobowejProszę wypełnić WSZYSTKIE pola w poniższej tabeli.

Dane firmy do zamknięciaNiniejszym potwierdzam zgodność informacji zawartych w powyższej tabeli ze stanem faktycznym. Świadom jestem, iż ponoszę pełną odpowiedzialność za zamknięcie firmy w oparciu o powyższe dane.

Potwierdzam

Przeczytałem i akceptuję warunki Umowy