Założenie firmy jednoosobowejAby otworzyć firmę proszę wypełnić WSZYSTKIE pola w poniższej tabeli. Po wysłaniu formularza otrzymasz od nas e-maila z informacjami, jak nawiązać z nami współpracę.

Dane firmyCzy firma będzie prowadziła działalność handlową?
Tak Nie

Czy adres korespondencyjny firmy jest taki sam?
Tak Nie

Dane właściciela firmyCzy posiadasz norweski numer personalny?:
Tak Nie

Zaliczka na podatek dochodowyCzy dochód właściciela z firmy jest jego jedynym dochodem?
Tak Nie

Czy właściciel firmy pracuje lub będzie pracował jednocześnie w innej firmie?
Tak Nie

Kody MinID

Czy posiadasz kody MinID?
Tak Nie

Niniejszym potwierdzam zgodność informacji zawartych w powyższej tabeli ze stanem faktycznym. Świadom jestem, iż ponoszę pełną odpowiedzialność za założenie firmy w oparciu o powyższe dane.

Potwierdzam

Przeczytałem i akceptuję warunki Umowy