Zamawiam odpłatną konsultację
+47 939 54 623

Zmiany podatkowe w 2023 roku

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi zmianami podatkowymi planowanymi na rok 2023. Wciąż obowiązywać będzie tendencja podwyższania podatków dla osób o wyższych dochodach. Niestety, niektóre uprawnienia zostaną odebrane, w tym niższe stawki podatkowe dla samochodów elektrycznych w firmie, które są również wykorzystywane w celach prywatnych.

Podatek dochodowy

Podatek od dochodu pozostaje na niezmienionym poziomie 22% (nettoinntekt). Jednakże, odpis personalfradrag zostanie podniesiony z 58 250 do 79 600 koron, co skutkuje obniżeniem podatku. Górna granica dla odpisu minstefradrag zostanie zmniejszona z 109 950 do 104 450 koron, a minimalna granica zostanie zniesiona, co spowoduje podwyższenie podatku.

Podatki na ubezpieczenia społeczne zostały obniżone o 0,1 punktu procentowego, co oznacza, że stawki wynoszą odpowiednio 7,9% i 11,1%. Trinnskatten (1. trinn oraz 2. trinn) pozostaje bez zmian, ale punkty składowe zostały podniesione o 4,2%. Procentowe zmiany zostały również wprowadzone dla trinn 3., 4. oraz 5. W przypadku opodatkowania przedsiębiorstw, rabat na samochody elektryczne zostanie zniesiony.

Opodatkowanie majątku

Główne stawki

Stawka podatku dla aktywów o wartości do 20 milionów wzrosła z 0,95% do 1%. Oznacza to, że podatek od majątku zwiększy się o 5000 koron norweskich za każdy kolejny 1 milion koron wartości majątku. Stawka podatku dla aktywów o wartości powyżej 20 milionów NOK pozostaje bez zmian (1,1%). Odliczenie podstawowe w wysokości 1,7 miliona NOK pozostaje również bez zmian.

Akcje i nieruchomości komercyjne

Wycena akcji i nieruchomości komercyjnych stanowi podstawę do obliczenia podatku od majątku i wzrosła z 75% do 80%. Jednakże, aktywa operacyjne, które są bezpośrednio własnością podatnika, są chronione przed tym wzrostem i ich wycena została obniżona do 70%.

Wycena nieruchomości mieszkalnych

Główne miejsce zamieszkania (primærbolig) będzie nadal wyceniane na 25% wartości rynkowej, jednakże do kwoty 10 mln NOK. Nieruchomości o wartości przekraczającej tę kwotę będą wyceniane na 70% od kwoty powyżej 10 mln NOK. Innymi słowy, przykładowo mieszkanie o wartości 15 mln NOK będzie wyceniane na 2,5 mln NOK do 10 mln NOK (25%) plus 70% z kwoty powyżej 10 mln NOK, czyli 3,5 mln NOK. Sumarycznie będzie to podstawa do obliczenia podatku od majątku w kwocie 5,5 mln NOK.

Kolejne mieszkania (na wynajem, inwestycyjne, w których właściciel nie mieszka) będą wyceniane na 100% wartości rynkowej (dotychczas było to 95%).

Podatek od dywidendy

Od października 2022 roku zmieniły się stawki podatku od dywidend. Wartość ta zwiększyła się o dwa punkty procentowe do poziomu 37,84%. Wynika to z podniesienia współczynnika korygującego z 1,6 do 1,72. Zmiana ta dotyczy również zysków i strat z akcji oraz z realizacji udziału w spółce z determinacją uczestnika.

Pozostałe zmiany w odliczeniach podatkowych osób prywatnych

Odliczenie maksymalnych składek członkowskich związków zawodowych zwiększono z 5800 NOK do 7700 NOK dla osób prywatnych. Osoby z pendler-status, które mieszkają w lokalach pracowniczych, mogą odliczyć i zwolnić się z podatku na pokrycie kosztów wyżywienia w wysokości 177 NOK za dzień, niezależnie od tego, czy mają możliwość gotowania w swoim miejscu zamieszkania. Odrębne odliczenie dla osób zamieszkujących w Troms i Finnmark wzrasta z 20 000 NOK do 20 550 NOK. Od 1 marca 2023 r. zostanie zlikwidowane specjalne odliczenie dla osób samotnie wychowujących dzieci, ale zasiłek na dziecko (barnetrygd) z NAV wzrośnie, co podniesie maksymalną wartość podatku. Stawka odliczeń podatkowych dla oszczędności mieszkaniowych (BSU) spadła z 20 do 10%.

Preferencyjny system emerytalny dla freelancerów i osób samozatrudnionych

Osoby pracujące na własny rachunek i freelancerzy będą mieli od 2023 roku możliwość oszczędzania na preferencyjnych warunkach w systemie emerytalnym już od pierwszej zarobionej korony. Poprzednio zasady te nie obejmowały dochodów w zakresie od 0 do 1G. Zmiana ta dotyczy również właścicieli spółek akcyjnych i uczestników innych form działalności gospodarczej, którzy nie zatrudniają innych pracowników i nie mogą skorzystać z programów emerytalnych zgodnie z ustawą o pracowniczych programach emerytalnych.

Nowe zasady dotyczące wartości majątkowej nieruchomości komercyjnych

Nowe zasady dokumentacji dotyczą obniżenia wartości majątkowej nieruchomości komercyjnych. Na początku nieruchomość jest wyceniana na 80% wartości uzyskanej z czynszu za wynajem. Jednak podatnicy mogą teraz zażądać obniżenia tej wartości do 80% na podstawie „udokumentowanej wartości obrotowej nieruchomości”. Wymagana dokumentacja musi zawierać wycenę, która została sporządzona w pierwszym roku uzyskania dochodu, a także musi być gotowa w dniu składania rozliczenia podatkowego (skattemelding).

Ograniczenia dywidend w przypadku pobierania dotacji. Zgodnie z programem rekompensat 4, otrzymane dotacje muszą zostać spłacone przed podjęciem decyzji o wypłacie dywidendy lub innego rodzaju dyspozycji, do końca 2023 roku. Dotyczy to również spółek, które otrzymały dotacje energetyczne z powodu wysokich cen energii elektrycznej. W poniższym linku znajdują się informacje o zmianach w stawkach podatkowych między 2022 a 2023 rokiem: https://www.regjeringen.no

Cofnij odpowiedź
Dodaj komentarz0 odpowiedzi na artykuł "Zmiany podatkowe w 2023 roku"
Potrzebujesz pomocy w kwestiach formalnych Twojego biznesu w Norwegii?