Jeśli chcesz poprawić dane z cześci I. kliknij tutaj.
(Jeśli uzupełniłeś dane w tej cześci ulegną usunięciu.)

ZEZNANIE PODATKOWE OSOBA PRYWATNA - PENDLER


CZEŚĆ II. WYPEŁNIAJĄ TYLKO OSOBY, KTÓRE PLANUJĄ SIĘ UBIEGAĆ O STATUS PENDLER

Dzieci na utrzymaniu podatnika

Czy posiadasz dzieci/dziecko?
Tak Nie

Dane do PENDLER

Czy sam płaciłeś za wynajem mieszkania w Norwegii?
Tak Nie

Czy w wynajmowanym mieszkaniu masz prąd i wodę?
Tak Nie

Czy sam opłacałeś wszystkie podróże do Polski w 2023?
Tak Nie
Zeznanie podatkowe zostanie przygotowane na podstawie nadesłanych dokumentów oraz informacji podanych powyżej. Meritu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zgodność podanych informacji ze stanem faktycznym lub utajnienie danych.

Prosimy o przysyłaniu dodatkowych dokumentów w komplecie.

Niniejszym potwierdzam zgodność informacji zawartych w powyższej tabeli ze stanem faktycznym.

Jestem świadomy/a, że brak zapłaty za fakturę Meritu przed 1 kwietnia 2024 r. skutkuje opóźnieniem w złożeniu zeznania.