Zamawiam odpłatną konsultację
+47 939 54 623

Założenie spółki akcyjnej

Do zarejestrowania firmy AS niezbędne będą RETT KOPI paszportów wszystkich udziałowców, którzy nie posiadają norweskich numerów personalnych.

Aby otworzyć firmę proszę wypełnić WSZYSTKIE pola w poniższej tabeli. Po wysłaniu formularza otrzymasz od nas e-maila z informacjami, jak nawiązać z nami współpracę.

Dane firmy

Dane o udziałowcu/reprezentancie

Do założenia firmy typu AS potrzeba co najmniej 1 udziałowca. Właściciel może posiadać 100 proc. akcji firmy i mieć nad nią całkowitą kontrolę.

Udziałowiec 1

Udziałowiec 2


Dodaj udziałowca

Funkcje pełnione w firmie

Osoba kontaktowa i

Udziałowiec 1 Udziałowiec 2

Prezes Rady Nadzorczej i
Udziałowiec 1 Udziałowiec 2

Dyrektor firmy i
Udziałowiec 1 Udziałowiec 2

Możesz wybrać dowolną ilość udziałowców członków rady nadzorczej i zastępców dyrektora (kolejnych członków oddziel przecinkiem).
Członek Rady Nadzorczej i
Udziałowiec 1 Udziałowiec 2

Zastępca Dyrektora i
Udziałowiec 1 Udziałowiec 2

Kapitał zakładowy

Wpisz procentowy udział w akcjach spółki dla każdego z udziałowców. Jest możliwe, aby jedna osoba posiadała 100 proc. akcji firmy.
Suma nie może być większa 100 procent!


Inny udziałowiec

Kody MinID

Czy posiadasz kody MinID?

Tak Nie

Niniejszym potwierdzam zgodność informacji zawartych w powyższej tabeli ze stanem faktycznym. Świadom jestem, iż ponoszę pełną odpowiedzialność za założenie firmy w oparciu o powyższe dane. Wiem, że rejestracja firmy jest związana z dodatkową opłatą z Bronnoysundregistrene w kwocie 5.570 NOK w związku z wpisem firmy do Foretaksregisteret.

Potrzebujesz pomocy w kwestiach formalnych Twojego biznesu w Norwegii?