Zamawiam odpłatną konsultację
+47 939 54 623

Norweskie rozliczenie podatku

W Norwegii obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i osób mieszkających i pracujących na terenie kraju. Niewysłanie rocznego zeznania podatkowego w wyznaczonym terminie skutkuje tym, że urząd podatkowy samodzielnie oblicza podatek, pomijając ewentualne ulgi, dlatego tak kluczowe jest terminowe i poprawne złożenie deklaracji podatkowej do norweskiego urzędu. Na tej stronie zgromadziliśmy szczegółowe informacje dotyczące całego procesu składania zeznania podatkowego oraz ulg, z których można skorzystać rozliczając się ze Skatteetaten.

Rodzaje rozliczeń

Rodzaje rozliczeń rocznych firmy w Norwegii Norwescy przedsiębiorcy i pracownicy mają obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego. Rozliczając się z urzędem podatkowym można skorzystać z przysługujących ulg, które obniżają podstawę opodatkowania - odliczenie wskazanych kosztów wymaga dołączenia do złożonego w wyznaczonym terminie rozliczenia dokumentów, które będą potwierdzały konieczność ich poniesienia.

Rozliczenie roczne - terminy

Do kiedy powinienem rozliczyć podatek w Norwegii? Skatteetaten wyznaczył terminy, w jakich należy złożyć roczne zeznanie podatkowe. Norwescy przedsiębiorcy mają czas do 31 maja, natomiast pracownicy do 30 kwietnia. Aby móc skorzystać z przysługujących odliczeń, konieczne jest zastosowanie się do obowiązujących terminów - w innym przypadku urząd automatycznie wyliczy należny podatek za podatnika, nie uwzględniając przy tym żadnych ulg, co wiąże się z tym, że wyliczenia urzędu przekroczą niezbędne minimum, a w związku z niezłożeniem rozliczenia w terminie, podatnik nie będzie miał możliwości odwołania się od wyniku rozliczenia.

Rozliczenie przez urząd poza brakiem ulg i możliwości złożenia klage oznacza także dłuższy czas oczekiwania na zwrot podatku (może zostać opóźniony do pół roku). W takiej sytuacji warto dostarczyć do właściwego urzędu podatkowego pismo uzasadniające opóźnienie w rozliczeniu.

Rozliczenie podatku za pomocą portalu internetowego Altinn.no jest korzystniejsze niż złożenie zeznania podatkowego bezpośrednio w urzędzie, ponieważ rozliczenia elektroniczne zazwyczaj rozpatrywane są jako pierwsze, a zwrot nadpłaconego podatku może być wypłacony już w czerwcu.
Skattemelding to wstępne rozliczenie wysyłane przez urząd, którego poprawność podatnik powinien zweryfikować - jeśli konieczne jest wprowadzenie zmian, można to zrobić na otrzymanym formularzu lub poprzez portal Altinn.

Rodzaje rozliczeń dokumenty

Prawidłowe rozliczenie z norweskim urzędem podatkowym wymaga zgromadzenia szeregu dokumentów potwierdzających uzyskane dochody, na podstawie których określana jest kwota podatku do zwrotu bądź zapłaty.
Do zeznania rocznego dołącza się kopie wskazanych dokumentów z podpisem oraz numerem personalnym podatnika. Kompletowanie dokumentów może być czasochłonne - czas oczekiwania na wydanie lub tłumaczenie wynosi czasem nawet kilka tygodni - dlatego warto zająć się tą kwestią z odpowiednim wyprzedzeniem.

Szczegółowe wymogi dotyczące dokumentów, które dołącza się do zeznania podatkowego są uzależnione od przysługujących ulg i związanych z nimi odliczeń, z których zamierza skorzystać podatnik. W norweskim zeznaniu podatkowym można odpisać m.in. koszty wynajmu mieszkania czy odsetki od zaciągniętego kredytu. Korzystając z ulg podatkowych trzeba pamiętać o konieczności przedstawienia dokumentów potwierdzających prawo do odliczeń, np.: rachunków za czynsz i prąd, biletów lotniczych czy opłat za przedszkole. Jakie dokumenty należy dołączyć do rozliczenia rocznego w Norwegii? Sammenstiling, czyli zestawienie rocznych wynagrodzeń i zapłaconych rachunków, które w styczniu powinien otrzymać każdy pracownik. Pracodawca każdego miesiąca powinien przekazywać pracownikowi informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia i potrąconego z tego tytułu podatku. Selvangivelse, czyli wstępne rozliczenie, które wysyła norweski urząd oraz årsoppgave, czyli wysyłaną przez bank informację o stanie konta podatnika.

Odwołanie - klage

W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości we wstępnym rozliczeniu wysyłanym przez Skatteetaten, osoba, która złożyła zeznanie w wyznaczonym terminie ma prawo do odwołania się od wyniku wyliczeń urzędu podatkowego.
Klage, czyli odwołanie powinno zostać złożone w ciągu sześciu tygodniu od dnia otrzymania pisma z urzędu - można to zrobić za pomocą portalu Altinn.no albo bezpośrednio we właściwym urzędzie podatkowym, który wystawił Skattemelding. Odwołanie złożone w wyznaczonym terminie powinno zostać rozpatrzone w ciągu trzech miesięcy.

Klage złożone przed upływem dwunastu miesięcy od dnia otrzymania wstępnego rozliczenia (Skattemelding) zazwyczaj rozpatrywane są pozytywnie, jednak po upływie tego czasu urząd podatkowy nie ma obowiązku rozpatrywania wniosku - wpływ na decyzję Skatteetaten mają głównie okoliczności, przez które klage zostało złożone z opóźnieniem oraz rodzaj wykazanego błędu wraz z argumentacją podatnika. Kluczowe jest złożenie klage z poprawnie udokumentowanymi zmianami, które nie będą pozostawiały wątpliwości co do zasadności odwołania się od wcześniejszych wyliczeń.
Błędnie naliczony podatek należy opłacić! Nieopłacenie należności wiąże się z naliczeniem odsetek za okres oczekiwania na decyzję urzędu w sprawie odwołania. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony na korzyść podatnika, urząd ponownie wystawi rozliczenie i zwróci nadpłacony podatek.

Kildeskatt

Podatek dla pracowników zagranicznych w Norwegii Kildeskatt jest to forma opodatkowania, która polega na opodatkowaniu arbeidsinntekt, czyli dochodów z tytułu pracy pracowników zagranicznych. Kildeskatt wynosi 25% z wynagrodzenia uzyskanego na terenie Norwegii (w tym 8,2% Trygdeavgift). Płatnikiem podatku jest norweski pracodawca, który wypłacając pracownikowi wynagrodzenie automatycznie potrąca 25% podatku odprowadzanego do urzędu. rozliczenie roczne Norwegia - kildeskat W przypadku Kildeskatt nie ma obowiązku składania rozliczenia rocznego, co z kolei oznacza brak możliwości dokonania jakichkolwiek odliczeń. Rozliczając się za pomocą Kildeskatt można odzyskać zwrot podatku po złożeniu w urzędzie podatkowym odpowiedniego formularza. Kildeskatt nie dotyczy: - pracowników prowadzących własną działalność gospodarczą, - marynarzy, - pracowników o dochodach wyższych niż 639 750 NOK w 2020 roku, - osób o dochodach z tytułu pensji państwowej, wynajmu ruchomości i nieruchomości, prowadzenia działalności gospodarczej, dochodów uzyskanych na norweskich statkach poza granicami Norwegii, dochodów uzyskanych na norweskim szelfie kontynentalnym, dochodów podlegających norweskiemu Trygdeavgift, nieopodatkowanych dochodów wg umów podatkowych.
Prowadzenie spółki akcyjnej oznacza odrębność majątku akcjonariuszy od majątku firmy - zobowiązania Aksjeselskap ściągane są jedynie do wysokości kapitału zakładowego spółki.

Ulga dla rybaków i marynarzy

Specjalna ulga dla norweskich rybaków i marynarzy - Særskilt fradrag - umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania 30% uzyskanego dochodu. Możliwość skorzystania z ulgi mają rybacy i marynarze, którzy przebywali na pokładzie statku przez minimum 130 dni w ciągu roku kalendarzowego. Limit odpisów z tytułu ulgi Særskilt fradrag wynosi: - do 80 000 NOK dla marynarzy, - do 150 000 NOK dla rybaków (do 80 000 NOK z marynarki oraz do 70 000 NOK z rybołówstwa). Ulga Særskilt fradrag może być łączona z innymi przysługującymi odliczeniami. rozliczenie roczne Norwegia - ulga dla rybaków

Rozliczenie zwykłe

Co można odliczyć od podatku przy rozliczeniu zwykłym w Norwegii Rozliczenie zwykłe w Norwegii dotyczy osób, które nie mają możliwości skorzystania z innych odliczeń. Komu przysługuje rozliczenie zwykłe w Norwegii? Wymagane dokumenty:
- zestawienie rocznych wynagrodzeń i zapłaconych wydatków (Sammenstilling),
- wstępnie rozliczone zeznanie (Skattemelding),
- informacja o stanie konta (årsoppgave),
- potwierdzenie ze szkoły/przedszkola,
- potwierdzenie z banku/instytucji, w której zaciągnięto kredyty,
- potwierdzenie z instytucji, w której posiada się papiery wartościowe, depozyt.

Status pendler

Status Pendler mogą uzyskać osoby, które pracując lub prowadząc działalność na terenie Norwegii regularnie (minimum raz w roku) odwiedzają rodzinę w kraju ojczystym.

Według norweskich przepisów rodzina to:
- współmałżonek oraz dzieci (w przypadku osób w związkach małżeńskich),
- rodzice (w przypadku osób, które nie ukończyły 21 roku życia). Co można odliczyć od podatku przy statusie pendler w Norwegii Wymagane dokumenty:
- zestawienie rocznych wynagrodzeń i zapłaconych rachunków (Sammenstilling),
- wstępnie rozliczone zeznanie (Skattemelding),
- informacja o stanie konta (årsoppgave),
- zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce,
- zaświadczenie o zameldowaniu w Norwegii,
- akt własności lokalu w Polsce albo umowa wynajmu,
- akt ślubu (osoby w związkach małżeńskich),
- akt urodzenia dzieci (osoby posiadające dzieci),
- potwierdzenia podróży (bilety, opłaty za przejazd przez bramki),
- umowa najmu mieszkania w Norwegii (z wyszczególnionym metrażem),
- rachunki za czynsz,
- rachunki za prąd.

Niektóre dokumenty (akt ślubu, akty urodzenia dzieci) należy przetłumaczyć na język angielski lub norweski - ważność tłumaczeń przysięgłych wynosi dwa miesiące.
Jeśli spełniają określone warunki, o przyznanie statusu Pendler mogą ubiegać się również osoby samotne. W takiej sytuacji należy udokumentować posiadanie dwóch gospodarstw domowych: adresu stałego zamieszkania w Polsce oraz mieszkania w Norwegii (o powierzchni nieprzekraczającej 30 m2 na osobę).

Standardfradrag

Ulga 10% - komu przysługuje? Standardfradrag (ulga 10%) to ulga podatkowa, która umożliwia odliczenie 10% podatku od dochodów z tytułu zatrudnienia. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 40 000 NOK.

Wymagane dokumenty:
- zestawienie rocznych wynagrodzeń i zapłaconych rachunków (Sammenstiling),
- wstępnie rozliczone zeznanie (Selvangivelse),
- informacja o stanie konta (årsoppgave).
W 2019 roku w Norwegii został wprowadzony nowy system podatkowy dla pracowników zagranicznych - PAYE, który ma zastąpić dotychczasową ulgę 10%. Ze Standardfradrag ostatni raz można skorzystać w tym roku.
Cofnij odpowiedź
Dodaj komentarz54 odpowiedzi na artykuł "Norweskie rozliczenie podatku"
Jurek75odpowiedz
Panowie i Panie jak rozliczyć firmę w Norwegii, jestem w tym ciemny...
Lili88odpowiedz
kogo polecacie do rozliczenie roczne biznesu Norwegia?
Mano
Wstępnie, podatek rozlicza skatt.
Tysko
Tak na początku skat rozlicza norweskie rozliczenie roczne firmy
PiterSodpowiedz
Cześć wszystkim do kiedy muszę złożyć rozliczenie roczne Norwegia ?
RobertH
Chyba do 16 marca. Tak mi się wydaję.
Aleluja4
Norwegia rozliczenie roczne składa się do 30 kwietnia!
PiterS
Ah no tak norweskie rozliczenie roczne do 30 kwietnia się składa. Dziękuje i pozdrawiam! :)
barbie85odpowiedz
Norwegia rozliczenia firm - mam kilka pytań!
katia89odpowiedz
Rozliczanie firmy norwegia - ktoś tu robi?
księgowy33
Ja robię rozliczenia podatkowe firm Norwegia, ale drogi jestem haha
Fefel
rozliczenie roczne firmy Norwegia, czemu takie drogie?
grzegorzodpowiedz
Rozliczenie firmy w Norwegii to zmora, co roku mam problem i zawsze jakiś błąd palne ;/
monik66
Zwrot podatku Norwegia za to wynagradza mi siedzenie po nocach nad deklaracją hahah
MagdaGodpowiedz
Norwegia to super kraj ale rozliczenie przedsiębiorstwa to istny koszmar!
suzi
i tak i nie. norwega jest super ale rozliczenie przedsiębiorstwa jest banalnie proste :)
Fred
Hahahah jedna mówi tak druga tak i komu wierzyć. Ja słyszałem od znajomych że rozliczenie roczne firmy w Norwegii nie jest dużo trudniejsze od polskiego rozliczenia.
MagdaG
No to coś źle słyszłeś Fred, rozliczenie roczne firmy w Norwegii to istna udręka! Polskie też nie należy do najłatwiejszych ale norweskie rozliczenie przedsiębiorstwa to jak kara dla właścicieli firm!
Danka
Ktoś tu robi z igły widły :DD A ja powiem, że norweskie rozliczenie przedsiębiorstwa jest proste. Norwegia dba o to, żeby rozliczenie biznesu było łatwe i szybkie, moim zdaniem im się to udaje.
filip
mieszkalem w roznych krajach i moge powiedziec z reka na sercu ze jesli chodzi o rozliczenie biznesu to norwegia to pikus. porownajcie sobie norweskie rozliczenie firmy z rozliczeniami ktore trzeba rovic w innych krajach europejskich, niebo a ziemia.
Ines99
Zresztą norweskie rozliczenie firmy nie narzuca, że przedsiębiorca ma rozliczać się samodzielnie. Warto oddać rozliczenie biznesu w Norwegii komuś doświadczonemu, np. księgowej.
irenkaa
dzień dobry, a orientuje się ktoś ile takie rozliczenie biznesu w norwegii kosztuje?
Ines99
Koszty są niewielkie, w zależności od miejsca zamieszkania i ilości dokumentów, papierologii itp. ale za to nie trzeba się niczym martwić, więc warto.
Małgorzataodpowiedz
Czy jest może jakiś spis dokumentów które należy przygotować robiąc rozliczenie roczne przedsiębiorstwa w Norwegii, a konkretnie rozliczenie roczne enkleta?
rumcajsx2
No pewnie że jest, jak robisz rozliczenie roczne przedsiębiorstwa w Norwegii to potrzebujesz Sammenstiling, Selvangivelse i årsoppgave, bez względu na to czy robisz rozliczenie roczne enkelta czy czego tam chcesz.
Adam
Tylko miejcie na uwadze, że to tylko podstawowe dokumenty. Norwegia to bardzo skrupulatny kraj i robiąc tu rozliczenie firmy trzeba załączyć wszystko co jest związane z jej działalnością, nawet jeśli to tylko drobne norweskie rozliczenie firmy jednoosobowej.
Małgorzata
A czy to prawda że Norwegia zezwala na uwzględnienie jak robię rozliczenie firmy takich kosztów jak np. dojazd? Wydaje mi się że można tak robić dla spółek, ale nie jestem pewna czy moje norweskie rozliczenie firmy jednoosobowej zezwala na takie rzeczy.
Adam
Coś mi się kojarzy że norweskie rozliczenie enkelta również uwzględnia tego typu koszty ale lepiej się upewnić u księgowej.
tioo
ja jak robiłem norweskie rozliczenie enkelta to normalnie odliczałem paliwo. ale to było kilka lat temu, trzeba się zorientowac jak jest teraz.
zikoodpowiedz
hej wszystkim, miał ktoś taki przypadek że odwołał się przez błędnie obliczone norweskie rozlicznie roczne i nie otrzymał zwrotu podatku? złożyłem klage z 5 miesięcy temu bo robiłem rozliczenie firmy jednoosobowej ale norwegia źle obliczyła mi wszystko w zeznianiu, niby sprawa naprostowana a pieniądze ni widu ni słychu.
Jus
Jeśli chodzi o rozliczenie firmy jednoosobowej to Norwegia raczej nie spieszy się z wypłacaniem zwrotów podatków. To raczej nie ma żadnego związku z Twoim Klage. Ja ostatnio jak robiłam rozliczenie enkelta to Norwegia i jej biurokracja przypomniały sobie o moim zwrocie podatku około 6 miesięcy później, więc ja na Twoim miejscu jeszcze bym poczekała :)
ziko
spoko rozumiem, już się zacząłem denerwować. to tylko jak w grę wchodzi rozliczenie enkelta norwegia jest taka oporna? czy jak ktoś robi norweskie rozliczenie spółki to jest to podobnie?
Basia
Dzień dobry, ja mam za sobą norweskie rozliczenie spółki i również czekałam ok. 6 miesięcy na zwrot podatku.
mirka
A jak robicie rozliczenie enkelta w Norwegii lub rozliczenie roczne AS? Ja wielokrotnie zajmowałam się takimi sprawami jak rozliczenie roczne biznesu w Norwegii i nigdy nie czekałam dłużej niż 2 miesiące. Przez Altinn czy tradycyjnie?
ziko
a to jest jakaś różnica? ja rozliczenie roczne biznesu w norwegii robię na papierze i niosę do urzędu. w podobny sposób rozliczenie enkelta robi mój znajomy.
mirka
No widzisz, tu jest pies pogrzebany. Rozliczenie roczne AS w Norwegii wcale nie jest szybsze niż rozliczenie firmy jednoosobowej, po prostu spółki zazwyczaj mają porządne księgowe które wiedzą, że elektroniczne wnioski rozliczane są jako pierwsze.
ziko
nie miałem o tym pojęcia… dobra, to następnym razem jak będę robił rozliczenie firmy jednoosobowej w norwegii to spróbuję internetowo, dzięki!
Juzzu43
norweskie rozliczenie roczne przedsiębiorstwa tak samo działa jak te polskie?
Tessodpowiedz
Czyli ogólnie termin jaki Norwegia wyznaczyła na rozliczenie roczne to 30 kwietnia?
wojtas
zależy jakie rozliczenie roczne. norwegia ustaliła dwa, 30 kwietnia i 31 maja.
Tess
Czyli 30 kwietnia jest dla osób które robią rozliczenie roczne firmy jednoosobowej w Norwegii a 31 maja jak ktoś robi rozliczenie spółki?
Ktosiek35
Niee to w ogóle nie tak. 30 kwietnia jest dla pracowników a 31 maja to termin kiedy firmy składają rozliczenie w Norwegii. No i tutaj już nie ma znaczenia, czy jest to rozliczenie roczne firmy jednoosobowej czy rozliczenie spółki.
Tess
Aaa dzięki. Czyli każde rozliczenie firmy w Norwegii do 31 maja, już będę wiedzieć.
nickita
to ja sie jeszcze podlacze do watku ;pp zapomnialam zrobic rozliczenie roczne w norwegii i urzad sam mnie rozliczyl ale nie dodal mi ulg, co moge z tym zrobic???
Bibi
Ale chodzi o rozliczenie przedsiębiorstwa? W Norwegii to funkcjonuje w ten sposób, że rozliczenie roczne musi być złożone w odpowiednim terminie. W tym momencie już nie zrobisz nic, przepadło
nickita
ale jak to przepadlo??? przeciezj ak sie robi rozliczenie roczne w norwegii to mozna odliczyc ulgi i cchce tylko z tego skorzystac ;)) nie chdozi o rozliczenie przedsiebiorstwa w norwegii tylko osoby
Bibi
Gdy norweskie rozliczenie roczne jest błędne to można się odwołać, no ale trzeba to zrobić do 30 kwietnia. Skoro urząd Cię rozliczył sam w dniu 30 kwietnia, to nie można z tego skorzystać.
HannaAnna
jak to jest z tym rozliczenie roczne firmy w Norwegii? ktoś może wytłumaczyć :)
LeszekMil
rozliczenie roczne przedsiębiorstwa Norwegia potrzebuje pomocy!
Aniaodpowiedz
Mam pewien problem - chciałam zrobić norweskie rozliczenie biznesu ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat, jak mogę rozliczyć się za pomocą Standardfradrag. Czy ktoś może robił rozliczenie roczne spółki w Norwegii w ten sposób jest mi w stanie pomóc?
joe03
Nic dziwnego że nie możesz nic znaleźć jak zrobić norweskie rozliczenie biznesu typu Standardfradrag, bo w 2019 roku zostało zlikwidowane :) Z rodzai rozliczeń zostało tylko rozliczenie zwykłe i Pendler ;)
Ania
To by wiele tłumacyzło, dziękuję! Wygląda na to, że tym razem zrobię rozliczenie roczne spółki w Norwegii zwykłym sposobem.
Danilo5252
norweskie rozliczenie roczne biznesu więcej papierów...
Leper5322
Wpisz sobie te frazy w googlu zawsze coś znajdziesz na temamt ;)
rozliczenie podatku firma norwegia
rozliczenie podatku biznes Norwegia
Potrzebujesz pomocy w kwestiach formalnych Twojego biznesu w Norwegii?