Zamawiam odpłatną konsultację
+47 939 54 623

Praktyczne wskazówki dotyczące rewizji w Twojej firmie

Poniższe wskazówki mają na celu pomóc Twojej firmie w przygotowaniu się do procesu rewizji, przyspieszyć zatwierdzenie rocznego rozliczenia i utrzymać optymalne koszty administracyjne związane z rewizją i księgowością.

Zadaniem rewizora jest zatwierdzenie rocznego rozliczenia i sprawozdania finansowego (Skattemelding, Årsregnskap) firmy. Rewizor musi zachować niezależność zarówno wobec klienta, jak i księgowego Twojej firmy.

Proces zatwierdzania wspomnianych raportów polega na przeprowadzeniu kontroli jakości dokumentacji księgowej oraz identyfikacji obszarów wymagających usprawnień w firmie. Rewizor sprawdza również, czy firma działa zgodnie z przepisami prawa i regulacjami.

Celem rewizji jest zapewnienie, że dane finansowe przedstawione w raportach są rzetelne, kompleksowe i zgodne z wymogami. Rewizor ocenia również skuteczność kontroli wewnętrznych firmy i zaleca ewentualne poprawki lub ulepszenia w tym obszarze.

Wyniki rewizji mają kluczowe znaczenie dla potwierdzenia wiarygodności finansowej firmy i mogą mieć wpływ na jej reputację oraz relacje z inwestorami, wierzycielami i organami regulacyjnymi.

W większości przypadków rewizor współpracuje z księgowymi, którzy pełnią rolę pośredników pomiędzy Twoją firmą a rewizorem. To głównie księgowi odpowiadają na większość pytań i posiadają potrzebną dokumentację, co oznacza, że nie angażujemy bezpośrednio Twojej firmy ani Twojego czasu. Niemniej jednak, pojawiają się również pytania, które muszą być skierowane bezpośrednio do właściciela firmy.

Poniżej przedstawiamy kategorie pytań i zagadnień, które są omawiane podczas rewizji spółki. Część z tych pytań skierowana jest do księgowych, a część jest bezpośrednio do zarządzającego firmą.

Rewizor dokonuje sprawdzenia, czy księgowość projektowa jest prowadzona zgodnie z wymaganiami. Sprawdza zarówno koszty wynagrodzeń, jak i inne koszty księgowane na projekty, a także sprzedaż (faktury sprzedaży). 

Ponadto, analizuje, czy zakończone projekty są zgodne z umową współpracy i jakie są wyniki finansowe wykonanych projektów. Zasadniczo, projekty powinny zakończyć się zyskiem, a gdy tak się nie dzieje, pojawia się pytanie o przyczyny niezrealizowania planu.

Umowy z klientami – zazwyczaj wymaga się przedstawienia 2-3 umów z danego roku dotyczących klientów, dla których wykonano usługi.

Umowy z pracownikami – sporadyczne sprawdzenie kilku umów z pracownikami.

Sprawdzenie poprawności transakcji między powiązanymi osobami a firmą – na przykład, czy wykorzystuje się pracę pracowników do celów prywatnych (na przykład budowa domu na prywatnej działce) lub czy występuje sprzedaż majątku między właścicielem a spółką.

Krzyżowa kontrola dokumentacji księgowej – sprawdzenie, czy klienci lub dostawcy mają takie same transakcje z firmą, jak to, co zostało zgłoszone w księgowości Twojej firmy (takie same faktury, karty kredytowe i płatności).

Wpłaty na konto skattetrekk – sprawdzenie, czy forskuddstrekk (wstępny potrącony podatek) jest prawidłowo przekazywany na konto skattetrekk zgodnie z wymaganiami.

Na podstawie naszego doświadczenia możemy potwierdzić, że jeśli wszystkie powyższe punkty są odpowiednio przetworzone przez księgowego i klienta, a jeśli księgowość jest prowadzona zgodnie z wytycznymi i obowiązującym prawem podczas roku podatkowego, to proces rewizji firmy przebiega sprawnie. Jednak w zależności od branży, w której działa Twoja firma, mogą również pojawić się inne tematy, które są omawiane w trakcie rewizji.

Cofnij odpowiedź
Dodaj komentarz0 odpowiedzi na artykuł "Praktyczne wskazówki dotyczące rewizji w Twojej firmie"
Potrzebujesz pomocy w kwestiach formalnych Twojego biznesu w Norwegii?