Zamawiam odpłatną konsultację
+47 939 54 623

Malarz Norwegia

Praca za granicą z roku na rok staje się coraz bardziej dostępna. Dalekie podróże są coraz prostsze, przez co wielu ludzi decyduje się na wyjazd do pracy za granicą. Bardzo znaczącą rolę odgrywają tu dużo wyższe zarobki. Wyjazd za granicę często pozwala na zaoszczędzenie dużej kwoty. Tym właśnie charakteryzuje się wyjazd do pracy do Norwegii. Polacy bardzo często decydują się na wyjazd do tego kraju. Praca malarza w Norwegii różni się od pracy w Polsce głównie ze względu na inny klimat oraz różnice kulturowe. Każdy, kto planuje wyjazd powinien się odpowiednio przygotować, tak, by nowe okoliczności przyrody i warunki pracy nie stały się dużym problemem.

Norwegia - podstawowe informacje

Norwegia pod wieloma względami różni się od Polski. Inny klimat, kultura czy język urzędowy mogą być dużym wyzwaniem podczas pierwszych tygodni pracy w Norwegii. Aby dobrze się przygotować warto zapoznać się z podstawowymi informacjami o tym kraju. Przy pracy fizycznej potrzebna jest między innymi komunikatywna znajomość języka. Posiadanie certyfikatu ukończenia kursu językowego może być cenne. W czasie rozmowy rekrutacyjnej ważne jest, by udowodnić swoje umiejętności. Znajomość podstawowych zwrotów i słownictwa związanego z pracą malarza będzie mieć pozytywny wpływ na ogólną ocenę posiadanych umiejętności.

Klimat Norwegii znacząco różni się od Polskiego klimatu. Każdy pracownik fizyczny musi mieć to na uwadze przed rozpoczęciem pracy. Odpowiednie ubranie robocze jest podstawowym wyposażeniem każdego pracownika fizycznego.

Prawo pracy

Przed wyjazdem do Norwegii należy zapoznać się z podstawowymi prawami obowiązującymi pracodawców i pracowników. Ta wiedza może ułatwić uzgodnienie legalnych warunków zatrudnienia a co za tym idzie sprawi, że wyjazd do pracy za granicą będzie dużo bezpieczniejszy. O większości praw decydują umowy zbiorowe zawierane między związkami zawodowymi poszczególnych branż a pracodawcami. Obowiązują one pracodawcę, niezależnie od tego, czy pracownik należy do związku zawodowego czy nie.

Podstawowy czas pracy w tygodniu to 40 godzin. Każda umowa powinna opisywać indywidualnie podstawowy wymiar godzin. Podstawowy czas pracy malarza to około 40-45 godzin w tygodniu. Dokładna ilość godzin pracy w tygodniu musi zostać określona w umowie o pracę. Wszystkie przepracowane godziny, które przekraczają ten limit są nadgodzinami i powinny być odpowiednio opłacane.

Umowa o pracę

W ogłoszeniach o pracę dla malarzy można często przeczytać, że pracodawca oferuje umowę na warunkach norweskich. Oznacza to, że pracownika będą obowiązywać podstawowe zasady panujące w Norwegii o pracy oraz przysługiwać mu będą wszystkie związane z tym korzyści, na przykład świadczenia socjalne.

Każda umowa o pracę musi zawierać podstawowe informacje o pracowniku oraz pracodawcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adresy, numery identyfikacyjne. Umowa musi też określać zakres obowiązków pracownika, godzinowy wymiar pracy oraz stawkę godzinową. Zakres obowiązków malarza może zawierać tylko podstawowe prace, czyli przygotowanie oraz malowanie różnych powierzchni. Zakres ten może być rozszerzony o np. oczyszczanie lub odgrzybianie powierzchni, ściąganie starej farby.

Jeżeli pracodawca przewiduje okres próbny to jego termin musi zostać jasno określony. Okres wypowiedzenia powinien również znajdować się w umowie. W Norwegii wynosi on zazwyczaj od dwóch tygodni do miesiąca. Po przepracowaniu odpowiednio długiego okresu czasu może się on wydłużyć.

Umowy o pracę w Norwegii mogą być zawierane na czas nieokreślony, określony lub sezonowo, na pełen etat lub w niepełnym wymiarze godzin. Zależnie od tego jakiego rodzaju umowę otrzymamy jej treść może się nieznacznie różnić. Dotyczyć to będzie przede wszystkim sposobów i czasu rozwiązania umowy. Malarze mogą być zatrudniani zarówno w pełnym wymiarze godzin jak i w części lub jako pomocnik malarza. Wymiar godzin może się w przyszłości zmienić, w takiej sytuacji należy zaktualizować dane w umowie.

Jak przygotować się do pracy w Norwegii?

Najważniejszą rzeczą jest znalezienie odpowiedniej oferty pracy. Istnieje wiele możliwości poszukiwania ofert, warto sprawdzić je wszystkie. Przed podjęciem pracy należy upewnić się, czy propozycja zatrudnienia jest legalna oraz należy uzgodnić wszystkie warunki umowy o pracę.

Malarz musi przede wszystkim należy przygotować się do pracy w innym klimacie. Zmienne warunki pogodowe mogą być dużym wyzwaniem, dlatego niezbędne będzie odpowiednie przygotowanie odzieży roboczej oraz narzędzi do pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić je pracownikowi.

Praca malarza w Norwegii wymaga przede wszystkim wiedzy, jak zabezpieczyć malowane powierzchnie zewnętrzne przed wilgocią. Klimat tego kraju sprawia, że konieczne jest stosowanie odpowiednich impregnatów do powierzchni drewnianych oraz farb odpornych na zmienne warunki atmosferyczne.

Przed podróżą należy zapewnić sobie zakwaterowanie w Norwegii. Pracodawcy bardzo często oferują zakwaterowanie lub pomoc w szukaniu zakwaterowania swoim pracownikom. Jest to bardzo korzystne ze względu na wysokie ceny wynajmu pokoi lub mieszkań w Norwegii. Jeżeli pracodawca nie zapewnia zakwaterowania pracownik musi sam się o nie postarać, dlatego warto poświęcić więcej czasu na szukanie jak najlepszej oferty pracy.

Praca malarza w Norwegii

Praca malarza wymaga przede wszystkim odpowiednich umiejętności. Każdy pracodawca ceni sobie pracowników z doświadczeniem w zawodzie. Podstawowymi obowiązkami malarza są malowanie budynków wewnątrz i na zewnątrz, zarówno tradycyjnie, wałkami i pędzlami jak i techniką natryskową. Oprócz tego malarz musi przygotować odpowiednio powierzchnię do malowania. Bardzo często malowane są domy i mieszkania, które najczęściej wykonane są z drewna. W przypadku malowania wnętrz z zasady obowiązkiem pracownika jest zabezpieczenie pokoju przed malowaniem. Malowanie zewnętrznych ścian budynków wymaga wcześniejszego dokładnego oczyszczenia z osadów lub grzybów, których obecność wynika ze zmiennych warunków atmosferycznych w Norwegii.

Większość prac malarskich wykonuje się z poziomu podłoża. Niektóre prace jednak wymagają umiejętności i uprawnień do pracy na wysokości.

Narzędzia, wykorzystywane do pracy malarskiej, muszą być odpowiednio czyszczone i konserwowane. Najczęściej należy to do obowiązków malarza. Zaniedbanie tej czynności może spowodować znaczne uszkodzenie narzędzi, co podnosi koszty pracy budowlanej.

Substancje chemiczne znajdujące się w farbie są niebezpieczne dla malarzy. Muszą oni dbać o własne bezpieczeństwo poprzez odpowiednią odzież ochronną i maskę. Polecane jest również picie mleka, pomaga to uchronić górne drogi oddechowe oraz górną część układu pokarmowego od skutków wdychania niebezpiecznych substancji.

Potrzebne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Większość pracodawców wymaga od przyszłych pracowników doświadczenia w zawodzie malarza. W przypadku braku doświadczenia możliwe jest zatrudnienie w roli pomocnika malarza. Często też od pracownika wymagane jest dostarczenie referencji od poprzednich pracodawców. Praca malarza wymaga dużej dokładności. Zaangażowanie oraz umiejętność pracy w grupie są również bardzo przydatne. Malarz musi być odpowiedzialny, zaangażowany oraz samodzielny.

Bardzo często pracodawcy wymagają posiadania prawa jazdy kategorii B oraz umiejętności malowania metodą natryskową. Może też być wymagane, aby potrafił on odpowiednio przygotować powierzchnię do malowania, poprzez czyszczenie oraz nałożenie gruntu do farby. Malarz musi też mieć doświadczenie w malowaniu różnych materiałów, między innymi drewna. Wiele domów w Norwegii jest wykonanych z tego surowca.

Języki obce

Znajomość języków obcych jest bardzo ważna oraz potrzebna podczas wyjazdu za granicę. Nie tylko zwiększa szansę na znalezienie idealnej oferty ale też poprawia komfort życia podczas wyjazdu. Wielu pracodawców wymaga od swoich pracowników znajomości przynajmniej języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. Dzięki temu łatwiejsza jest komunikacja w czasie pracy. Jeżeli nie znamy żadnych języków obcych również możemy szukać pracy za granicą, jednak może to być dużo trudniejsze. Bez znajomości języka najprościej jest znaleźć pracę sezonową.

Pracodawcy na pewno będą sobie cenić znajomość języka norweskiego. Umiejętność posługiwania się nawet kilkoma podstawowymi zwrotami i słówkami związanymi z pracą malarza będzie dużym atutem.

Oto kilka słówek przydatnych w pracy malarza:

Potrzebne dokumenty

Aby móc wyjechać do pracy za granicę potrzebne jest kilka dokumentów. Większość z nich można przygotować wcześniej. Dadzą one pewność, że wyjazd będzie spokojny oraz odpowiednio przygotowany. Część formalności można bez problemu załatwić będąc już w Norwegii, należy jednak liczyć się z obowiązującymi terminami. Przykładowo, na uzyskanie pozwolenia na stały pobyt i na pracę mamy 3 miesiące od przybycia do Norwegii. Pracownicy fizyczni powinni też zadać o odpowiednie przygotowanie dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje zawodowe, takie jak certyfikaty ukończonych kursów oraz dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie.

Podstawowe dokumenty

Najważniejszym dokumentem podczas podróży zagranicznej jest dowód osobisty lub paszport Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale ze względu na członkostwo w strefie Schengen możliwe jest przekroczenie granicy tylko z dowodem osobistym. Paszport może być przydatny już na miejscu, podczas załatwiania szeregu formalności związanych z rejestracją pobytu na terenie kraju. Rejestracji tej należy dokonać po znalezieniu pracy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy. Pracownicy zza granicy mają obowiązek posiadania pozwolenia na stały pobyt oraz pozwolenia na pracę. Aby je otrzymać należy zgłosić się na komisariat policji i wypełnić odpowiedni wniosek.

Kolejnym ważnym dokumentem jest potwierdzenie posiadania ubezpieczenia. Może to być ubezpieczenie zdrowotne, OC lub NNW. Każde z nich może okazać się przydatne podczas pobytu za granicą. Dadzą też one większy spokój w czasie wyjazdu.

Przed wyjazdem warto też postarać się o kartę EKUZ - Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Daje on możliwość korzystania z opieki medycznej za granicą. W pracy malarza jest to szczególnie ważne ze względu na ryzyko, jakie niesie ze sobą praca na budowie. Ciągłe wdychanie substancji chemicznych z farby może mieć szkodliwy wpływ na stan zdrowia malarza.

CV

W czasie procesu rekrutacyjnego jest to najważniejszy dokument. Daje on pierwszy obraz o pracowniku jeszcze przed rozmową kwalifikacyjną. Właśnie dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie CV. Informacje w nim zawarte muszą w sposób zwięzły i logiczny pokazać posiadane kwalifikacje i doświadczenie pracownika. Jeżeli jest to możliwe, warto przetłumaczyć swoje CV na język angielski lub norweski. Dzięki temu zyskamy w oczach przyszłego pracodawcy.

CV musi zawierać:

Do CV można dodatkowo załączyć zdjęcia efektów wykonanej wcześniej pracy. Należy je odpowiednio opisać, podając konkretne szczegóły danej pracy. Mogą to być na przykład wykorzystywane narzędzia i metody malowania, rodzaje używanych farb czy czas pracy. Taki opis pozwoli pracodawcy dokładniej ocenić posiadane przez malarza umiejętności. Dzięki temu będzie on wiedział, czy potrzebne są dodatkowe szkolenia lub pomoc na początku pracy.

List motywacyjny

List motywacyjny jest dopełnieniem CV. Ten dokument pozwoli dokładniej pokazać pracodawcy nasze umiejętności, doświadczenia oraz chęć do pracy. W nim można dokładniej opisać wspomniane w CV informacje na swój temat. Najbardziej istotną częścią listu jest opisanie posiadanych umiejętności i doświadczenia zawodowego. Praca fizyczna wymaga odpowiedniego przygotowania. Pracodawca musi mieć pewność co do przyszłego pracownika. Aby lepiej pokazać mu swoje kwalifikacje należy dokładnie opisać wykonywaną wcześniej pracę oraz obowiązki z tym związane. Malarz powinien opisać poprzednie zlecenia, wykorzystywane narzędzia oraz techniki malowania. Przydatny jest też opis kolejnych czynności oraz obiektu jaki został pomalowany.

Do listu motywacyjnego bardzo często dołączane są referencje od poprzednich pracodawców lub klientów. Wszystko to razem pozwoli mieć pełny obraz przyszłego pracownika.

Certyfikaty zawodowe

Wszelkie posiadane certyfikaty są niezwykle przydatne w czasie procesu rekrutacyjnego. Szczególnie istotne mogą być dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich umiejętności zawodowych oraz językowych. Oryginały jak i przetłumaczone na język angielski lub norweski kopie warto mieć przy sobie w czasie rozmowy o pracę. Dają one pewność, że malarz posiada podstawową wiedzę w swoim zawodzie oraz, że będzie on potrafił porozumieć się z innymi pracownikami na budowie.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej należy również powiedzieć o kursach w których aktualnie się uczestniczy. Chęć rozwoju i nauki jest bardzo ceniona.

Cofnij odpowiedź
Dodaj komentarz0 odpowiedzi na artykuł "Malarz Norwegia"
Potrzebujesz pomocy w kwestiach formalnych Twojego biznesu w Norwegii?