Zamawiam odpłatną konsultację
+47 939 54 623

Jak uniknąć powszechnych błędów w umowie o pracę?

Podpisywanie umów z pracownikami stanowi istotne dokumenty prawne. Jeśli są one poprawnie sporządzone, mogą znacznie ułatwić współpracę między pracodawcą a pracownikiem. Norweskie przepisy prawne dotyczące pracy – Arbeidsmiljøloven, określają, jakie elementy muszą się w takiej umowie znaleźć. Warto jednak także zapoznać się z innymi przepisami, aby w umowie o pracę znalazły się wszystkie kluczowe elementy dla pracodawcy lub pracownika. Należy także uwzględnić, jakie możliwości daje Arbeidsmiljøloven w tym zakresie.

Od 1 lipca 2022 roku zaniechano podpisywania umów tymczasowych na ogólnych zasadach, czyli na okres do 12 miesięcy. Zmiana ta miała na celu wzmocnienie praw pracowników z umowami stałymi. Pomimo tego, możliwe jest wciąż zatrudnianie pracowników tymczasowych, pod warunkiem spełnienia ściśle określonych kryteriów.

Ważne jest, aby wykazać, że praca ma charakter tymczasowy, np. jest to projekt, sezon wakacyjny itp. W takim przypadku w dokumencie umowy musi znaleźć się data zakończenia zatrudnienia. Na przykład, jeśli pracownik wykonuje swoją pracę tylko przez 2 dni w tygodniu i ma podpisaną umowę tymczasową przed 1 lipca 2022 roku, to teraz ma możliwość ubiegania się o stałe zatrudnienie na określony procent etatu.

Pracodawca ma możliwość oceny nowego pracownika i sprawdzenia, czy dobrze poradzi sobie na powierzonym stanowisku podczas:

W tym czasie pracodawca musi zapewnić zatrudnionej osobie odpowiednie przeszkolenie. Jeśli pracownik nie spełni oczekiwań, rozwiązanie umowy w trakcie okresu próbnego będzie łatwiejsze niż po nawiązaniu umowy stałej. Dlatego warto zawrzeć umowę o pracę z określonym okresem próbnym (prøvetid). Zwykle trwa on 6 miesięcy, ponieważ 3 miesiące mogą być zbyt krótkim okresem na dokładną ocenę pracownika.

Aby umowa o pracę była ważna, musi określać liczbę godzin pracy, której pracownik ma się wykonać w ciągu dnia i tygodnia. Czasami praca może mieć zmienne wymagania, w których pracownik pracuje więcej lub mniej godzin w określonym czasie. Prawo pracy pozwala na ustalenie średniej liczby godzin pracy.

Jeśli wystąpił błąd przy wypłacie pensji lub wakacyjnych pieniędzy (feriepenger) i wypłacona kwota jest za wysoka, nie można po prostu automatycznie potrącić nadpłaty z kolejnej wypłaty. Aby uregulować tę sytuację, wymagane jest, aby sporządzić pisemną umowę za każdym razem, gdy takie nieporozumienie ma miejsce.

W umowie o pracę powinny zostać zawarte także informacje dotyczące zakresu obowiązków, jakie będzie miał do wykonania pracownik. Należy jednak pamiętać, że zbyt szczegółowy opis zadań może utrudnić działanie kierownikom zespołów oraz ograniczyć elastyczność pracodawcy w wprowadzaniu zmian w zakresie obowiązków.

W pewnych sytuacjach może być stosowne wprowadzenie postanowień, które obowiązują po zakończeniu zatrudnienia. Przykładem takiego zapisu może być klauzula dotycząca kwarantanny lub klauzula dotycząca klienta (kundeklausul).

Cofnij odpowiedź
Dodaj komentarz0 odpowiedzi na artykuł "Jak uniknąć powszechnych błędów w umowie o pracę?"
Potrzebujesz pomocy w kwestiach formalnych Twojego biznesu w Norwegii?