Czy upominki dla pracowników są zwolnione z opodatkowania

Jeśli planujecie obdarować swoich pracowników prezentami, ważne jest, abyście zapoznali się z zasadami dotyczącymi zwolnienia z podatku dla takich prezentów.

Określone w FSFIN 5-15-1 limity kwotowe i warunki umożliwiają zwolnienie z podatku niektórych prezentów w miejscu pracy.

Limit kwotowy prezentu zwolnionego od podatku wynosi:

  • 8000 kr dla pracownika zatrudnionego powyżej 20 lat lub zatrudnionego przez co najmniej kolejnych 10 lat
  • 4000 kr na prezent ślubny
  • 4000 kr w przypadku 25 rocznicy firmy lub rocznicy podzielnej przez 25
  • 4000 kr dla pracownika odchodzącego na emeryturę lub odchodzącego z firmy po co najmniej 10 latach pracy
  • 4000 kr na prezent z okazji 50 urodzin pracownika i co 10 kolejnych
  • 5000 kr pozostałe prezenty, np. wakacyjne czy z okazji świąt.

Aby skorzystać z zwolnienia z podatku, ważne jest, żeby prezent składał się z czegoś innego niż jedynie suma pieniędzy. Przykładem może być karta podarunkowa, jednak taka, która nie może być wymieniona na gotówkę.

Dodatkowo, zwolnienie z podatku dotyczy zarówno pracowników, jak i członków zarządu, nawet w przypadku, gdy są oni udziałowcami lub gdy w firmie nie ma innych pracowników.

Jeśli przekroczony zostanie limit kwoty, nadwyżka stanowi dochód, który podlega opodatkowaniu. Limit dotyczy łącznej wartości wszystkich prezentów zarówno od pracodawcy, jak i od osób trzecich.

Jeśli na przykład w ciągu roku pracownik otrzyma od pracodawcy:

  • komplet pościeli o wartości 2000 kr z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
  • kartę podarunkową o wartości 1500 kr z okazji wakacji,
  • upominek od dostawcy o wartości 2000 kr,

W takim przypadku pracownik musi zapłacić podatek od kwoty 500 kr. Zgodnie z ostatnim punktem w tabeli, łączny limit kwotowy dla innych prezentów wynosi 5000 kr. Jednak w tym przykładzie suma wynosi 5500 kr.

W ciągu jednego roku podatkowego można bez opodatkowania przekazać tej samej osobie kilka prezentów z okazji różnych okoliczności. Na przykład, zarówno prezent świąteczny o wartości do 5000 kr, jak i prezent z okazji 50-tych urodzin o wartości do 4000 kr, mogą być zwolnione z podatku.

Pracodawca powinien nadzorować prezenty, które pracownicy otrzymują od osób trzecich w ramach swojego zatrudnienia. Dodatkowo, powinien regularnie sprawdzać prezenty otrzymane od pracodawcy w ciągu roku. Jeśli łączna wartość tych prezentów nie przekracza limitu 5000 zł na pracownika rocznie, pracodawca nie musi zgłaszać takich świadczeń.Natomiast w przypadku przekroczenia limitów kwotowych, nadwyżkę należy zgłosić jako dochód podlegający opodatkowaniu.

Niewielkie okolicznościowe prezenty o niskiej wartości, takie jak czekoladki czy kwiaty związane z chorobą lub narodzinami dziecka, są zwolnione z podatku dla odbiorcy. Dotyczy to nawet sytuacji, gdy odbiorca otrzymał inne prezenty zwolnione z podatku, które mieszczą się w obecnym limicie kwotowym w tym samym roku.

Jeśli Twój pracownik otrzymuje dodatkowe prezenty w postaci rabatów, bonusów,  lub punktów od Twojego dostawcy, jako pracodawca powinieneś również kontrolować te świadczenia i odpowiednio je raportować. W tym przypadku skonsultuj się ze swoim księgowym, który pomoże Ci zrozumieć, jak traktować takie dodatki i kiedy powstaje obowiązek podatkowy.

Więcej informacji możesz znaleźć pod poniższymi linkami:

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/utstyr-betalt-av-arbeidsgiver/gaver-og-reiser-betalt-av-arbeidsgiver/

https://www.skatteetaten.no/en/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/veileder-til-reglene-om-rapportering-og-skattlegging-av-naturalytelser-oppdatert-15.-januar-2021/