Czy twoja firma jest przygotowana na nowe przepisy dotyczące wynajmu personelu?

Nie ulega wątpliwości, że nowe przepisy stanowią znaczącą rewolucję. Jakich zmian można oczekiwać i jak będzie to wyglądać w przyszłości? Przepisy dotyczące wynajmu pracowników zaczęły obowiązywać 1 kwietnia 2023 roku. Zmiany zostały wprowadzone, ponieważ rząd Norwegii i związki zawodowe są przekonane, że firmy zajmujące się wynajmem pracowników działają w sposób sprzeczny z Kodeksem pracy. Celem nowych przepisów jest promowanie stabilnego zatrudnienia oraz wprowadzenie ograniczeń dla firm wynajmujących pracowników.

Nowe przepisy weszły w życie 1 kwietnia 2023 roku. Parlament Norwegii uchwalił ustawę dotyczącą zmian w Kodeksie pracy w grudniu 2022 roku. Rząd norweski oraz związki zawodowe są przekonane, że firmy świadczące usługi wynajmu pracowników działają w sposób sprzeczny z Kodeksem pracy. Przykładem naruszeń jest stosowanie umów tymczasowych, które nie są korzystne dla pracowników i prowadzą do wykorzystywania osób zatrudnionych na takich umowach.

Rząd norweski zareagował na ten problem, proponując rozwiązanie w postaci zatrudnienia na stałe. Dodatkowo, wprowadzono również ograniczenia dla firm zajmujących się wynajmem pracowników.

Nowe przepisy dotyczą wszystkich firm, które zajmują się wynajmem pracowników. Obejmują one znaczną część przedsiębiorstw w Norwegii. Te firmy będą zobowiązane do dostosowania się do nowych regulacji, ale także ich klienci, którzy mają zapotrzebowanie na pracowników i korzystają z usług tych firm, będą musieli uwzględnić te zmiany.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas zawierania nowych umów?

W tym przypadku istotne są dwie kwestie: gruntowne zapoznanie się z nowymi przepisami, jeżeli ktoś planuje założyć firmę zajmującą się wynajmem pracowników, aby znać kroki, które należy podjąć, aby uniknąć konsekwencji i kar. Druga sprawa to dokładna ocena umowy, jeśli ktoś już prowadzi firmę, czy to umowa o dzieło czy zdefiniowany wynajem pracowników, ponieważ kontrole umów staną się jeszcze bardziej powszechne.

Okresem przejściowym określa się okres, w którym umowy podpisane przed 1 kwietnia 2023 roku mogą być nadal obowiązujące przez okres przejściowy do trzech miesięcy, czyli do 1 lipca 2023 roku. Jednak umowy zawarte po 1 kwietnia 2023 roku muszą już być zgodne z nowymi wytycznymi.

Co obejmują nowe przepisy?

Główne założenie mówi, że wynajem pracowników do pracy tymczasowej jest zabroniony. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły:

 • Nadal będzie możliwe legalne wynajmowanie pracowników w sektorze opieki zdrowotnej.
 • Będzie również możliwe zatrudnianie pracowników posiadających specjalne kompetencje.
 • Istnieje także możliwość wynajmowania pracowników w usługach konsultacyjnych, choć szczegóły tego jeszcze nie są w pełni określone.

Warto zaznaczyć, że jeśli pracownik zostanie wynajęty u klienta na dłuższy okres, po trzech latach będzie on miał prawo do stałego zatrudnienia u tego klienta.

Informacje – wynajem personelu:

 • Nowe regulacje nabiorą mocy prawnej od 1 kwietnia 2023 roku.
 • Wprowadzony zostaje całkowity zakaz wynajmu pracowników budowlanych w rejonach Oslo, Viken i dawnego Vestfold.
 • Zakaz nie dotyczy branży konstrukcyjnej, takiej jak drogi, koleje i tunele.
 • Nadal możliwe jest zatrudnianie pracowników tymczasowych (midlertidig arbeid) pod odpowiednimi warunkami.
 • Wprowadzane jest wyraźniejsze rozróżnienie między umowami na wynajem a umowami na wykonanie usługi.
 • Istnieje możliwość przyjmowania pracowników wynajmowanych przez firmy, które podpisały umowę zbiorową z związkami zawodowymi posiadającymi prawo do „wprowadzania zmian” (innstillingsrett), jednak z dodatkowymi ograniczeniami.
 • Nadal istnieje możliwość wynajmu pracowników z firm produkcyjnych, ale pod specjalnymi ograniczeniami zarówno dla wynajmującej firmy, jak i przyjmującej pracowników wynajmowanych.
 • Przewidziany jest trzymiesięczny okres przejściowy dla firm, które zawarły kontrakty przed 1 kwietnia, do 1 lipca 2023 roku.

Na co warto zwrócić uwagę?

 • Firmy wynajmujące personel wciąż są zobowiązane do rejestracji w specjalnym rejestrze Norweskiej Inspekcji Pracy – Arbeidstilsynet.
 • Wprowadzony jest całkowity zakaz wynajmu personelu w rejonie Oslo.
 • Przepisy mają zastosowanie do wszystkich firm operujących na terenie Norwegii.
 • Nowe przepisy należy interpretować, uwzględniając czynniki geograficzne, branżowe i liczebne.